Hoppa till innehållet

Kompetensutveckling för kvinnor som är företagare/ driver företag

31 dec 2020 - 18 mar 2022

Boden, Haparandra (södra delen), Kalix, Luleå, Piteå, Älvsbyn
Sökande Business by Women i Norrbotten ekonomisk förening
Fond Europeiska Socialfonden
Insatsområde Entreprenörskap på landsbygden
Totalt beviljat projektstöd 965 201 SEK
Ideellt arbete 657 800 SEK
Beslutsdatum 2019-11-19

Projektets syfte är att genomföra visst antal utbildningsinsatser riktats mot kvinnors företagande.

Kompetensutvecklingsinsatserna kommer att utveckla dessa kvinnors kompetens utifrån deras framtida behov av tillväxt och ev. nyanställningar i sitt företag. Kompetensutvecklingsinsatserna kommer att medföra en samverkan mellan varierande berörda företagare i olika branscher. Det är av också av värde med tillgång till relevanta arbetsrelaterade nätverk för företagare. Detta är då ett projekt där flera företag går samman för att samarbeta/nätverka.

Projektet har ett jämställdhetsperspektiv, att ökad andel kvinnor som driver företag, att föra dialog kring normen som finns för män och kvinnor i företagandet. Projektet förväntas bidra till ökad tillväxt i företagen samt bildandet av affärsnätverk mellan företagen och de involverade kommunerna. Dessutom kan dessa kvinnor som erhållit denna utbildning verka som förebilder för andra kvinnor som planerar starta, driver eller leder företag.


Är du nyfiken på hur du kan söka? Kontakta oss

 

By Formsmedjan. Powered by Yago