Hoppa till innehållet

Här finns samlade länkra till de viktiga dokument som du behöver för genomförandet och vid ansökan om utbetalning

Alla brocshyrer och banketten finns på Jordbruksverkets webbbutik. Klicka på rubriken att komma vidare.

Logotyper

Pengarna till stöd kommer delvis från olika EU-fonder.

Det betyder att du måste använda rätt EU-logotyp i allt informationsmaterial som ditt projekt levererar. Alla regler står i ditt beslut, och du kan också få hjälp av leaderkontoret. Observera om du inte följer villkoren för information och logotyper kan Jordbruksverket göra avdrag på stödet.

EU-logotyperna består av EU-flaggan tillsammans med en text. EU-logotypen ska alltid vara synlig och ha en framträdande plats.

OBS! Logotypen skall väljas beroende på fonden ditt projekt tillhör. Logotypen ska alltid placeras mot en vit bakgrund.

Logotyper för nedladdning

Anmälan om kontonummer kan göras via e-tjänst och mina sidor men du kan även använda denna blakett. Blanketten gäller okså ändringar i kontonumret

OBS! Beroende på typ av projektstöd och finansiering betalas ditt stöd ut delvist från Jordbruksverket och delvist från LAG. Glöm inte anmäla ditt konto till leaderkontoret.

Körjournal Använd den här blanketten när du ska redovisa resor med egen bil i projektet. Blanketten skickas med när ni ansöker om utbetalning.

Projektdagbok- underlag till ansökan om utbetalning

Använd den här blanketten för att redovisa din arbetstid i projektet (timanställda i projektet). Den som söker projektstödet ska bifoga den ifyllda blanketten med sin ansökan om utbetalning.

Redovisning av ideella insatser
Ideella insatser kan bestå av ideellt arbete/ och eller ideella resurser. Dess värde har ni redan angett i er ansökan.
Idella insatser räknas och redovisas vid slutrapportering. Ifyllda blanketter skall skickas till Leaderkontoret.
Ni redovisar dessa insatserna som klumpsummor i kronor i Jordrukverkets e-tjänst.
Ni får gärna använda en av de följande blanketter:
 
 
 
 

Ändring av stöd

Ansök om ändring om det sker förändringar i projektet. Alltid kontakta först leaderkontoret innan ändringar genomförs.
Ansökan om ändring skall göras om du vill lägga till någon aktivitet i projektet eller om inriktning, budget, finansieringsplan, slutdatum eller något annat väsentligt ändras jämfört med ditt beslut om stöd. Skriv vad du vill ändra, motivera varför du vill ändra och skicka ansökan om ändring till ditt leaderkontor.

Ansökan om ändring måste vara underskriven av behörig företrädare för din organisation.

Ansökan - ändring av beslut om stöd 2014-2020

 

Är du nyfiken på hur du kan söka? Kontakta oss

 

By Formsmedjan. Powered by Yago