Hoppa till innehållet

Paraplyprojekt - en möjlighet för ungdomar

Nu kan du som ungdom 13-24 år tillsammans med en förening söka stöd till kultur- och/eller fritidsaktivitet på den ort där du bor.

Projektet ägs av LAG, som kan bevilja och betala ut stöd inom paraplyprojektet.

Genom vårt paraplyprojekt: Aktiva Ungdomar kan vi erbjuda ett förenklat ansökningsförfarande inom Spira Mare 2020 området för att få stöd till att genomföra ett projekt med mindre omfattning. 

Stödet vi beviljar inom paraplyprojektet är maximalt 40 000 kr per delaktivitet och innebär en enklare administrativ process än vanliga Leaderprojekt.

Hjälp och stöd med idéer och ansökan får ni av projektledaren för ungdomsprojektet. Beslut om ert projekt tas av en kommitté inom Spira Mare 2020 och utbetalning sker också genom oss, vilket gör att det går snabbare än för vanliga Leaderprojekt. 

 

Projektets syfte är att öka ungdomars delaktighet i lokal utveckling och på det sättet bidra till landsbygdens attraktivitet. 

Målet är att det har genomförts kultur- och/eller fritidsaktiviteter som har initierats av ungdomarna själva och som huvudsakligen riktar sig till undomar/unga vuxna i åldern 13-24 år.Aktiviteter - unga människor kan med hjälp av en lokal förening eller annan juridisk aktör söka stöd för delaktiviteter som bidrar till utveckling av nya/eller befintliga fritidsaktiviteter på landsbygden. Varje delaktivitet får kosta max 40 000 kronor och minst 20 000 kronor.

 

Delaktivet Game Jam i Töre 

Ungdomar i Töre och Törebygdens framtid har genomfört ett projekt som innebär en Spelutvecklingshelg - för att lära sig mer om hur man bygger spel, prova bygga eget spel och spela tillsammans. Aktiviteten genomfördes i november 2019 under 2 dygn. Projektledare och workshopledare: Daniel Knysh som går utbildning i spelutveckling var den drivande kraften i planering och genomförande tillsammans med föreningen Törebygdens framtid.

 

 

 

Är du nyfiken på hur du kan söka? Kontakta oss

 

By Formsmedjan. Powered by Yago