Hoppa till innehållet

Landsbygden har för få ungdomar och unga vuxna som är aktiva i landsbygdens samhällsutveckling!

Det här projektet vill bidra till en förändring och utveckling till ökad aktivitetet och är ett led i Spira Mare 2020:s horistontella mål.

Projektet består i metodutveckling och nätverkande - regionalt och internationellt, kompetensutveckling, projektutveckling, handledning och kunskapshämtning, projektledning och administration

Syftet med projektet:

  • Att öka områdets attraktivitet bland unga och unga vuxna och på det sättet bidra till att unga människor stannar kvar eller återvänder till sina hemorter.

Projektet har följande målsättning:

  • Ungdomar/unga vuxna har genom egna projekt aktivierats i det lokala utvecklingsarbetet
  • En modell som förstärker ungdomars delaktighet på lokal nivå har utvecklats
  • Nätverk mellan ungdomar/mentorer har utvecklats både regionalt och internationellt
  • Deltagare har ökat sina kunskaper om projektarbete och utvecklat sitt entreprenöriella tänkande

Projekts ambition är att hitta nya verktyg och arbetssätt för aktivering av ungdomar i det lokala utvecklingsarbetet

Projektet har ett internationellt samarbete med  Pohjoisimman Lapin Leader ry i Finland

Mer detaljer om fond och beviljade stöd hittar du här

 

 

 

Är du nyfiken på hur du kan söka? Kontakta oss

 

By Formsmedjan. Powered by Yago