Hoppa till innehållet

Har du som stödmottagare fått beslut från Jordbruksverket så får du påbörja genomforandet av projektet.

Leaderkontoret ger stöd i början i form av genomgången av beslut där tilsammans med stödmottagare går vi genom viktiga punkter i beslutet (kan genomföras även via telefonsamtal). Kontoret stötter vidare genom hela processen och vid utbetalningar samt slutrapportering.

I ditt beslut om stöd framgår villkoren, syftet och målet med projektet samt vilka aktiviteter du ska genomföra.

Det är mycket viktigt att arbetet med projektet följer syftet och att du gör de investeringar eller genomför de aktiviteter som framgår av beslutet.
Viktiga datum framgår av ditt beslut om stöd och avgör när du får ta upp och redovisa utgifter för ditt projekt.

Det är därför viktigt att du läser igenom ditt beslut om stöd noga.

Alla avvikelser från ansökan eller projektbudgeten meddelas till och godkännas av leaderkontoret innan förändringen genomförs. Annars finns risk att stödet inte kan betalas ut.
Vi hjälper er vid behov att ansöka ändringar i projektet. Läs mer här.

Våra tips för genomförandet:

  • Läs ditt beslut om stöd

Tänk på att det är viktigt att alla som är involverade i projektet noga läser igenom beslutet.

Våga ställa frågor åt Leaderkontoret. Vi hjäper kontinuerligt. Kontakta kontoret genast vid framkomna avvikelser.

Du kan ansöka om förskott  för ideella och ekonomiska föreningar, samfällighetsföreningar samt allmännyttiga stiftelser.

I ditt beslut om stöd står det hur mycket projektstöd du kan få från Jordbruksverket. Det är den summan som ligger till grund för vad du kan få i förskott.

  • Planera genomfrandet

Ta fram en enkel projektplan och planera processer. När projektet har startat, är det viktigt att följa upp aktiviteterna i planen så att den är uppdaterad.

Under genomförandet ska projektledaren driva och genomföra de aktiviteter som definierats i projektplanen. För att alla i projektet ska veta vad som händer, är en god kommunikation a och o.

  •  Dokumentera

Vi rekommenderar att ni dokumenterar vad har gjorts i projektet samt vad kommer att göras.

Det underlätter rapportering vid utbetalningar samt slutrapportering. Ha deltagarelista för alla genomförda möten, workshops
osv. Dessa även används vid redosvining av kostnader.

  • Bokföra

I din bokföring så ska du på ett tydligt sätt kunna visa vilka utgifter och intäkter som hör till projektet i förhållande till din övriga verksamhet.

Därför rekommenderar vi att ta i tid betalningsbevis, kopier på faktororerna samt andra underlag, deltagarelistor, körjournaler och dokumentationer på ideell tid och arbete.

 Glöm inte använda rätt logotyp när du ska informera om ditt projekt (tryckmaterial, hemsida, broschyrer osv.) Läs mer här 

Kontakta oss gärna vid frågor

Är du nyfiken på hur du kan söka? Kontakta oss

 

By Formsmedjan. Powered by Yago