Hoppa till innehållet

Om Spira Mare 2020

Leaderområdet Spira Mare 2020 är ett av Sveriges totalt 53 leaderområden och omfattar kommunerna Älvsbyn, Boden, Piteå, Luleå, Kalix och Södra delen av Haparanda (söder om E4:n).

Vi arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna- Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Regionalfonden och Socialfonden och beviljar projektmedel till föreningar, företag, organisationer och myndigheter.

Föreningens ändamål är att med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bedriva allmännyttig verksamhet i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020 för leaderområdet Spira Mare 2020. Leadermetoden bygger på partnerskap mellan privat, ideell och offentlig sektor. Verksamheten bedrivs som en ideell förening.

Föreningen är öppen för medlemskap för fysiska eller juridiska personer som bor, verkar eller bedriver verksamhet i leaderområdet

Spira Mare 2020 har ett bemannat leaderkontor. Vi erbjuder stöd i alla olika faser av sökningsprocess samt projektledning. Vi informerar också gärna om de möjligheter som finns inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Är du nyfiken på hur du kan söka? Kontakta oss

 

By Formsmedjan. Powered by Yago