Hoppa till innehållet

För att uppnå de 3 övergripande målen fördelas projekten i tre olika insatsområden. Varje insatsområden har flera delmål:

Insatsområde 1. Entreprenörskap på landsbygden

1.1. Företag och entreprenörer utvecklar lokalt företagande på landsbygden

1.2. Företag på tätorter samarbetar med företag/ entreprenörer på landsbygden

1.3. Företag och föreningar på landsbygden förstärker sin kompetens inom entreprenörskap

 

Insatsområde 2. Attraktiv Landsbygd

2.1. Lokala/ regionala aktörer utvecklar nya lösningar för service och infrastruktur på landsbygden

2.2. Lokala/ regionala aktörer utvecklar det lokala utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter.

 

Insatsområde 3. Inkluderande samhällsutveckling på landsbygden

3.1. Föreningar och ideella organisationer verkar för ökad delaktighet i lokal utveckling

Är du nyfiken på hur du kan söka? Kontakta oss

 

By Formsmedjan. Powered by Yago