Hoppa till innehållet

 Förskott

En ideell eller ekonomisk förening, en allmännyttig styftelse eller samhällehetsförening kan ansöka om förskottsutbetalning.

Kom ihåg att förskottet är en del av projektstödet

Du kan få upp till 50% av stödet från EU och stat, dock högst 250 000 SEK. 

När du ansöker om del- och slututbetalning måste du redovisa godkända utgifter som gör att det totala projektstödet inte blir lägre än summan av de belopp du redan fått i förskott och eventuella delutbetalningar. Annars kan du bli återbetalningsskyldig för mellanskillnaden.

 

Är du nyfiken på hur du kan söka? Kontakta oss

 

By Formsmedjan. Powered by Yago