Hoppa till innehållet

"Tillsammans förädlar vi vardagen till nya möjligheter"

För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart vi vill komma. Därför har vi arbetat fram en vision som handlar om hur vi i Spira Mare 2020 området vill ha det i framtiden. Visionen ska vara en insirerande ledstjärna som påverkar genomförandet av vår strategi. Förhoppningen är att visionen även ska inspirera människor och organisationer i vårt området att vara med och skapa möjligheternas landsbygd.

Vår vision bygger på tre tankar:

Tillsammans- Vi ska söka nya samarbetspartner och människor som tillför nya tankar och hjälper till att bryta de gamla sturkturerna.

Förädla vardagen - Vi tar vara på de resurser, kunskaper och kompetenser som finns lokalt och omvandlar dessa till något som gagnar hela bygden.

Nya möjligheter - Vi ska bidra till förverkligandet av lönsamma varaktiga företagsetableringar och arbetstillfällen på landsbygden, i samverkan mellan stad och land.

Spira Mare 2020 har valt att arbeta utifrån tre övergripande målsättningar som väl överensstämmer med de behov och möjligheter som har identifierats i området

Mål 1: Det Finns fler och starkare företag som kan verka och växa på landsbygden
Mål 2: Näringslivet och boende på landsbygden har tillgång till service och infrastruktur samt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

Mål 3: Företag, föreningar och boende på landsbygden deltar i utvecklingen av det lokala samhället.

Projekten måste också ta hänsyn till de tre horisontella målen:

  1. Kvinnors företagande på landsbygden har blivit stärkt.
  2. Ökat antal projekt med hållbarhets- och tillgänglighetstänkande.
  3. Fler ungdomar och nyanlända invandrare har deltagit i det lokala utvecklingsarbetet.

Klicka för att komma vidare till visionen och målbilden Vision och övergripande mål

 Spira Mare 2020 arbetar med 3 fonder: Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionalfonden. Varje fonden har egna specifiska indikatorer och målvärden. Utgående dessa har Spira Mare 2020 utformat urvalskriterierna för att bedömma och prioritera projektansökningar. På dett sättet säkerställer vi att de projekt som får stöd av lokalt ledd utveckling genom leadermetoden har en tydlig koppling till den lokala utvecklingsstrategin och dess målssättningar.

Spira Mare2020 utvecklingstrategi i sin helhet

Urvalskriterier Spira Mare 2020

Är du nyfiken på hur du kan söka? Kontakta oss

 

By Formsmedjan. Powered by Yago