Hoppa till innehållet

Vad är Leader

Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början 1990-talet. Den handlar om att man i ett område går samman och gör en plan/strategi för hur man vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt. Strategin genomförs genom att man beviljar stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla målen. Leader genomförs inom ramen för Landsbygdsprogrammet under 2014-2020.

Delfinansiering sker från kommunerna som ingår i området, svenska staten och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Dessutom måste varje projekt ha privat medfinansiering,  tex i form av nedlagd arbetstid. LEADER står för Liaisons Entre Actions de Développment de l´Econommie Rurale. Det översätts till "Samverkande åtgärder som verkar för att utveckla landsbygdens ekonomi".

Framgångsfaktorer är Leader-metodens trepartnerskap och underifrånperspektiv som skapar närvaro, engagemang och långsiktighet i utvecklingsarbetet.

 

 

 

Är du nyfiken på hur du kan söka? Kontakta oss

 

By Formsmedjan. Powered by Yago